Dla przedszkolaków

Chcemy upowszechniać terenową edukację przyrodniczą również wśród przedszkolaków. Łączy ona naukę przez zabawę i przygodę z poszerzaniem wrażliwości na przyrodę,  jak również świadomości ekologicznej. Tematykę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb grupy lub proponujemy jedne z naszych warsztatów tematycznych. Podczas naszych zajęć dzieci mają przestrzeń do wyrażania siebie i nieskrępowanej zabawy. Najczęściej zawierają elementy integracji, ruchu podczas gier terenowych i zajęć warsztatowych, badania terenowe, obserwacje. Jest też czas na wspólny relaks, posiłek (swój prowiant) i odpoczynek. Dzieci chętnie angażują się w proponowane zabawy i warsztaty, chcą przeżyć przygodę, szukać, biegać, doświadczać, poznawać, turlać i brudzić się. 

1. Zajęcia jednorazowe o wybranej tematyce. Propozycje warsztatów dostosowujemy do indywidualnych potrzeb.
2. Zajęcia cykliczne 4 razy w roku. Tematyka zgodna z porami roku. 
3. Zajęcia całodzienne w lesie.